تمام حقوق این سایت متعلق به صندوق پژوهش و فناوری زاگرس می باشد.
تولید صنعتی2020-02-11T13:08:39-01:00

منظور تسهیلاتی است که برای تامین هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی و هزینه های تامین مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات اعطا می گردد.